पाँच करोडको दैनिक व्यापार सुक्याे, पारि सुनसान वारि गुलजार